Nowe możliwości w e-Urzędzie Skarbowym

  • Doręczenia elektroniczne w e-US to nowa i wygodna forma wymiany korespondencji z urzędem skarbowym.
  • Dzięki niej można m.in. pobrać bezpłatnie zaświadczenie o dochodach czy o niezaleganiu w podatkach, a także prowadzić elektronicznie korespondencję z urzędem skarbowym.
  • Aby korzystać z e-doręczeń klient musi wyrazić zgodę na e-komunikację w systemie.

Użytkownicy e-Urzędu Skarbowego mają już możliwość odbierania korespondencji kierowanej na ich konto w e-US. Warunkiem korzystania z tej usługi jest udzielenie zgody w serwisie na taką formę komunikacji.

Dzięki nowej funkcjonalności osoby korzystające z e-US nie ponoszą kosztów opłaty skarbowej od wydawanych im zaświadczeń. Automatyczne wydanie zaświadczenia odbywa się bez udziału urzędu skarbowego, podatnik może je pobrać jako dokument elektroniczny. Zaświadczenie jest automatycznie podpisane pieczęcią szefa KAS.

W e-Urzędzie Skarbowym dostępnych jest już ponad 20 usług, a w najbliższych miesiącach serwis będzie rozbudowywany o kolejne funkcjonalności. Z e-US wygodnie mogą korzystać również obcokrajowcy – dostęp jest możliwy w wersji angielskiej oraz ukraińskiej.

Usługi aktualnie dostępne w e-US to m.in.:

  1. Twój e-PIT (możliwość złożenia zeznania podatkowego)
  2. Możliwość elektronicznego wysyłania pism do organów podatkowych
  3. Pobieranie zaświadczeń, np. o dochodach, o niezaleganiu w podatkach – bezpłatnie, bez uiszczania opłaty skarbowej; automatycznie, nawet w ciągu kilku sekund
  4. Aplikacja e-mikrofirma dla przedsiębiorców – teraz też zintegrowana z Krajowym Systemem e-Faktur
  5. Sprawdzenie nałożonych na klienta mandatów karnych i możliwość ich opłacenia
  6. Sprawdzenie informacji na temat zwrotów PIT i VAT
  7. Sprawdzenie i możliwość aktualizacji danych podatnika

Szczegółowe informacje o poszczególnych usługach można znaleźć na podatki.gov.pl.