samorząd

Burmistrz

Jacek Widyński

Burmistrz Ponieca - Jacek Widyński

Jacek Widyński urodził się 22 lipca 1963 roku w Poniecu, jest absolwentem Szkoły Podstawowej w Sarbinowie i Państwowego Technikum Hodowli Roślin i Nasiennictwa im. Powstańców Wielkopolskich w Bojanowie. Magister administracji, absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

  • Od 1987 r. pracownik Urzędu Miejskiego w Poniecu; wcześniej stażysta w Gospodarstwie Rolnym w Gościejewicach.
  • W latach 1987-89 inspektor ds. Produkcji Rolnej;
  • od 1990 r., inspektor ds. Gospodarki Gruntami, Mienia Komunalnego, Gospodarki Komunalnej i Lokalowej.
  • Od 11 grudnia 2007 roku Zastępca Burmistrza Ponieca.
  • W dniu 7 kwietnia 2024 roku po raz czwarty wybrany na stanowisko Burmistrza Ponieca.

Żona Katarzyna, nauczycielka w Przedszkolu Samorządowym w Poniecu. Ojciec dwójki dzieci.

Logo białe