rekreacja

Stawy Dzięczyńskie

Zespół pożwirowych zbiorników wodnych w Dzięczynie to jedyne na terenie gminy Poniec miejsce, w którym możliwie jest poznawanie środowiska wodnego. Większość stawów powstała lata temu, co doprowadziło do ukształtowania się w nich oraz w ich pobliżu siedlisk flory i fauny charakterystycznych dla  śródlądowych zbiorników wody słodkiej.

Serdecznie zapraszamy nad stawy dzięczyńskie, które są wspaniałym miejscem do spacerów, relaksu i wypoczynku.

Logo białe