informator

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Poniecu z/s w Drzewcach
tel. (65) 5731-167
fax (65) 5731-167
Pogotowie WOD – KAN 065 5727 828
e-mail: gzwik_poniec@wodkan.pl
Kierownik: Piotr Kogut

Logo białe