informator

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Poniecu z/s w Drzewcach
tel. 65 573 11 67
fax 65 573 11 67

Telefon alarmowy WODA – 65 572 78 28

Telefon alarmowy KANALIZACJA – 65 572 78 29

e-mail: biuro@gzwik.poniec.pl
Kierownik: Piotr Kogut

Logo białe