Strefa płatnego parkowania

Na podstawie uchwały Nr VII/65/2019 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania na terenie miejscowości Poniec przy ul. Rynek obowiązuje Strefa Płatnego Parkowania
Postój jest płatny od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 17:00,

Opłaty za parkowanie ustalone zostały następujących wysokościach:
1) za pierwsze pół godziny – 0,50 zł,
2) za pierwszą godzinę – 1,00 zł,
3) za każdą kolejną rozpoczętą godzinę – 1,00 zł,
4) za abonament (opłata miesięczna) – 100,00 zł

emblemat