dla biznesu

Poniecka Strefa Inwestycyjna


Dlaczego warto zainwestować w gminie Poniec?

Gmina Poniec to gmina miejsko-wiejska, położona w południowej części województwa wielkopolskiego, w powiecie gostyńskim.

Gmina Poniec oferuje tereny inwestycyjne o łącznej powierzchni 8,0400 ha. Jest to 6 nieruchomości o powierzchniach od 0.3700 ha do 4.4000 ha.

Do sprzedaży pozostała ostatnia nieruchomość o powierzchni 1.0400 ha.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren ten przeznaczony jest pod tereny zabudowy techniczno – produkcyjnej, składów i magazynów oraz usług.

Nieruchomości zlokalizowane są w rejonie ulicy Rydzyńskiej w miejscowości Poniec na terenie powiatu gostyńskiego. Obszar ten przylega do dróg powiatowych, które prowadzą do oddalonej o 8 km miejscowości Rydzyna (droga zmodernizowana w całości w 2012 roku) i 6 km miejscowości Bojanowo, w której łączą się z drogą krajową nr 5.
Właścicielem nieruchomości jest Gmina Poniec, obecnie teren użytkowany jest rolniczo, klasy gruntu V i VI.

Odległość do mediów wynosi:
energia elektryczna – 200 m.
woda – 200 m.
kanalizacja – w przypadku pojawienia się inwestora zainteresowanego kupnem nieruchomości, Gmina Poniec deklaruje wykonanie przyłącza do kanalizacji sanitarnej

Wakacje podatkowe dla inwestorów:
Pomoc dla inwestorów przez okres:
– jednego roku od powstania obowiązku podatkowego dotyczącego inwestycji gospodarczej na przedmiotowym terenie w przypadku zatrudnienia od 1 do 5 osób,

– dwóch lat od powstania obowiązku podatkowego dotyczącego inwestycji gospodarczej na przedmiotowym terenie w przypadku zatrudnienia od 6 do 10 osób,

– trzech lat od powstania obowiązku podatkowego dotyczącego inwestycji gospodarczej na przedmiotowym terenie w przypadku zatrudnienia od 11 do 20 osób,

– pięciu lat od powstania obowiązku podatkowego dotyczącego inwestycji gospodarczej na przedmiotowym terenie w przypadku zatrudnienia powyżej 21 osób.

Kontakt:

nieruchomości@poniec.pl

tel. 65 5731 433

Logo białe