Środki zewnętrzne

Remont drogi gminnej 751029 w miejscowości Rokosowo

 

W związku z udzielonym dofinansowaniem odcinek o długości 807,47 m został wyremontowany. Początek opracowania znajdował się przy świetlicy wiejskiej, natomiast koniec przy posesji numer 27. W ramach remontu  ułożono geosiatkę i ułożono dwie warstwy masy bitumicznej na istniejącej nawierzchni. Przełożone zostały istniejące nawierzchnie zjazdów. Pobocza zostały umocnione. Wykonawcą zadania była firma STRABAG Sp. z o.o.

Wartość zadania to 724 671,77 zł brutto. Inwestycja ta jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 434 803,06 zł

 

 

Przebudowa placów zabaw w miejscowości Czarkowo, Łęka Wielka, Żytowiecko i Bogdanki

Przebudowa ulic Akacjowa, Lipowa, Kasztanowa, Świerkowa, Wierzbowa, Dębowa w Poniecu”  Wykonawcą zadania była firma DROGBUD Gostyń Sp. z o.o. z Grabonogu.

W ramach inwestycji wykonano:

-utwardzenie dróg masą asfaltową na odcinku 638,42m – ulica Akacjowa, Dębowa i Kasztanowa.

-budowę 985 m chodników

-budowę 216 m ścieżki pieszo rowerowej oraz miejsca postojowe.

50% inwestycji dostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 721 888,94 zł.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła  1 443 777,88 zł brutto.

emblemat