herb

Honorowi obywatele

Rada Miejska w Poniecu korzystając z posiadanych uprawnień w 2000 roku ustanowiła tytuł Honorowego Obywatela Gminy Poniec.
Honorowe Obywatelstwo jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania Rady. Nadawane jest osobom szczególnie zasłużonym dla Gminy Poniec oraz innym wybitnym osobom.

Dotychczas tytuł ten otrzymało sześć osób:

jan paweł II

Ojciec Święty Jan Paweł II

Pierwszą osobą, która otrzymała tytuł Honorowego Obywatela Gminy Poniec był Ojciec Święty Jan Paweł II

(Uchwała Rady Miejskiej w Poniecu Nr XIX/104/2000 z dnia 11 lutego 2000 r.)

ratajska

Siostra Agnieszka Ratajska

Siostra Agnieszka Ratajska ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, która całe swoje życie poświęciła służbie Bogu, Ojczyźnie i Bliźniemu.

(Uchwała Rady Miejskiej w Poniecu Nr XIX/105/2000 z dnia 11 lutego 2000 r.)

musiałowski

Feliks Musiołowski

Feliks Musiołowski z Ponieca. Wieloletni działacz samorządowy. Ponad 60 lat związany z Ochotniczą Strażą Pożarną w Poniecu. Pełnił funkcję Prezesa Honorowego OSP Poniec. Działacz społeczny. Odznaczony między innymi: Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

(Uchwała Rady Miejskiej w Poniecu Nr XXXIV/228/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r.)

dudkowiak

Feliks Dudkowiak

Feliks Dudkowiak z Szurkowa. Wieloletni Sołtys i Radny Rady Narodowej, a następnie Rady Miejskiej w Poniecu. Działacz społeczny. Odznaczony między innymi: Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

(Uchwała Rady Miejskiej w Poniecu Nr XXXIV/229/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r.)

lagocki

Ojciec Bronisław Łagocki

Ojciec Bronisław Łagocki ze Zgromadzenia Słowa Bożego, który ponad 40 lat pełnił swą misję duszpasterską w odległej Argentynie.

(Uchwała Rady Miejskiej w Poniecu Nr XL/262/2006 z dnia 14 czerwca 2006 r.)

manfred

Manfred Josef Augustin

Manfred Josef Augustin. Mieszkaniec miejscowości Punitz w Austrii. Inicjator współpracy pomiędzy naszymi miastami. Od szeregu lat jest aktywnym członkiem Zakonu Rycerzy Świątyni Jerozolimskiej, gdzie pełni funkcję Wielkiego Przeora i Mistrza Zakonu w Austrii.

(Uchwała Rady Miejskiej w Poniecu Nr VIII/65/2007 z dnia 24 maja 2007 r.)

Logo białe