samorząd

Komisje

Komisja Rewizyjna:

Łucja Markowska – Przewodnicząca
Paulina Zielińska – Zastępca Przewodniczącego
Barbara Mendyka – Członek
Ryszard Sikorski – Członek
Zdzisław Zdęga – Członek

Komisja Skarg Wniosków i Petycji:

Tadeusz Twardy – Przewodniczący
Barbara Mendyka – Zastępca Przewodniczącego
Krzysztof Matecki – Członek
Ryszard Sikorski – Członek
Zdzisław Zdęga – Członek

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Budżetu i Rolnictwa:

Stanisław Machowski – Przewodniczący
Marcin Stróżyński – Zastępca Przewodniczącego
Dariusz Kieliś – Członek
Jerzy Kusz – Członek
Mariusz Nowak – Członek

Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Obywatelskich:

Piotr Jańczak – Przewodniczący
Ewa Kończak – Zastępca Przewodniczącego
Krzysztof Matecki – Członek
Aneta Wrotyńska – Członek
Paulina Zielińska – Członek

Logo białe