samorząd

Komisje

Komisja Rewizyjna:

Łucja Markowska – Przewodnicząca

Barbara Mendyka – Zastępca Przewodniczącego

Mariusz Nowak – Członek

Grzegorz Karaś – Członek

Albert Sierakowski – Członek

Komisja Skarg Wniosków i Petycji:

Tadeusz Fornalik – Przewodniczący

Barbara Mendyka – Zastępca Przewodniczącego

Łucja Markowska – Członek

Przemysław Nyc – Członek

Adriana Perska – Członek

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Budżetu i Rolnictwa:

Jarosław Twardy – Przewodniczący

Dariusz Kieliś – Zastępca Przewodniczącego

Ireneusz Maćkowiak – Członek

Adriana Perska – Członek

Ryszard Sikorski – Członek

Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Obywatelskich:

Mariusz Nowak – Przewodniczący

Paulina Zielińska – Zastępca Przewodniczącego

Piotr Jańczak – Członek

Przemysław Nyc – Członek

Justyna Smektała – Członek

Logo białe