Informacja Burmistrza Ponieca w sprawie bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego w dniu wyborów do Sejmu i Senatu RP oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Burmistrz Ponieca informuje, że w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku zorganizowany zostanie bezpłatny transport do lokalu wyborczego.

Zgodnie z art. 37f Kodeksu wyborczego bezpłatny transport jest organizowany dla mieszkańców obwodu głosowania wówczas, gdy spełnione są dwa warunki:

  • na obszarze gminy nie funkcjonuje w dniu wyborów publiczny transport zbiorowy,
  • najbliższy przystanek komunikacyjny jest oddalony o ponad 1,5 km od lokalu wyborczego.

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu wyborczego (art. 37e) wójtowie muszą zapewnić też prawo do bezpłatnego transportu z miejsca zamieszkania do lokalu wyborczego oraz z powrotem osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcom, którzy najpóźniej w dniu głosownia kończą 60 lat. Wyborcy niepełnosprawnemu, który nie jest w stanie samodzielnie się poruszać, może towarzyszyć opiekun.

Zainteresowani muszą złożyć stosowny wniosek właściwemu wójtowi na 13 dni przed dniem wyborów, w tym przypadku do 2 października.