Piękny jubileusz 102 rocznicy swoich urodzin w dniu 23 września br. świętuje Pani Marianna Nawrocka z Ponieca.  Pani Marianna jest drugą mieszkanką Gminy Poniec za czasów trwania samorządu, która obchodziła swoje 102 urodziny.

Na dzień przed swoimi 102 urodzinami  Jubilatkę odwiedził Burmistrz Ponieca Jacek Widyński, Przewodniczący Rady Miejskiej w Poniecu Jerzy Kusz, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Krystian Juśkiewicz oraz Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu Hanna Konieczna.

         „Wyjątkowe 102 urodziny to bardzo doniosły Jubileusz, który jest wydarzeniem szczególnym w Pani życiu osobistym, rodzinnym, ale również  w historii społeczności Gminy Poniec. Tak długie życie jest skarbnicą doświadczeń dla kilku pokoleń. Głęboko wierzymy, że wielu ludzi czerpie z niej obficie, ponieważ Pani wiek jest naszym wspólnym drogocennym dziedzictwem.” mówił Burmistrz Ponieca  Jacek Widyński, składając życzenia Jubilatce oraz przekazując  pamiątkowy grawerton.

Drogiej Jubilatce składamy jeszcze raz serdeczne gratulacje, życzymy wszelkiego dobra, zdrowia na kolejne lata życia oraz wsparcia i miłości najbliższych osób.