W dniach 28-30 września 2022 r. w Boszkowie po raz kolejny odbyły się coroczne warsztaty dla eksploatatorów stacji uzdatniania wody. Jest to jedno z najbardziej specjalistycznych
i praktycznych  spotkań z zakresu uzdatniania wody, na które przyjeżdżają profesjonaliści z SUW-ów
z całej Polski. To okazja do wysłuchania merytorycznych referatów oraz też do nawiązania nowych zawodowych znajomości branżowych, przydatnych w codziennej pracy.

Podczas warsztatów każde Przedsiębiorstwo Wodociągowe mogło wziąć udział w rywalizacji, która polegała na anonimowej ocenie, przez uczestników warsztatów, walorów smakowych przygotowanej kranówki. Dla zwycięskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowego przewidziano puchar „Najlepsza woda kranowa 2022, wg Eksploatatorów Stacji Uzdatniania Wody”.

W konkursie wystartowało 10 Przedsiębiorstw Wodociągowych z całej Polski. W komisji konkursowej byli przedstawiciele każdego z SUW-ów które oddały swoja kranówkę do konkursu.

Tylko jednemu uczestnikowi komisji konkursowej udało się rozpoznać swoją wodę, był to pan Jacek Jakubiak wieloletni i bardzo doświadczony operator SUW Drzewce, za co został wyróżniony przez organizatorów konkursu. Woda ze SUW Drzewce zajęła III miejsce, a zwycięzcą konkursu okazało się Przedsiębiorstwo Wodociągowe z Żagania

Drzewiecka karnówka jest to woda z ujęcia podziemnego mieści się II klasie dobrej jakości, jest twarda, pod względem proporcji makroskładników: wodorowęglanowo –siarczanowo – wapniowa, z przewagą Ca(HCO3)2 i MgSO4. Jest średnio zmineralizowana 0,57 g/dm3 substancji rozpuszczonych, o odczynie zbliżonym do obojętnego (pH = 7,1), o nieco zwiększonym stężeniu azotu amonowego (0,47 mg NH4/dm3) i śladowym stężeniu azotanów i azotynów, o przeciętnym stężeniu chlorków (54,4 mgCl/dm3), znacznym stężeniu siarczanów (171 mgSO4/dm3), woda jest niskosodowa
i średniopotasowa (19,2 mgNa/dm3 i 11,7 mgK/dm3), o niskich wskaźnikach zawartości substancji organicznych pochodzenia roślinnego.