Informujemy, że wykonawca przebudowy skrzyżowania firma STRABAG Sp. z o. o.,
w związku z postępującymi pracami budowlanymi, wprowadza w dniu 12 października 2022 r. tymczasową organizację ruchu.

Otwarte dla ruchu zostanie skrzyżowanie ul. Rydzyńskiej, Bojanowskiej i Janiszewskiej, ruch pojazdów będzie skierowany na budowane rondo. Dojazd do ul. Janiszewskiej będzie możliwy również od ul. Bojanowskiej.

Utrzymany zostaje ruch jednokierunkowy na odcinku drogi pomiędzy Poniecem, a Zawadą
w kierunku Bojanowa. Kierowcy poruszający się od Bojanowa w miejscowości Zawada dalej  kierowani są w stronę Waszkowa, a następnie do Ponieca.

Zwracamy uwagę, że pomimo dopuszczenia ruchu na rondzie jest to nadal teren budowy!!!
w obrębie którego obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na znaki drogowe i kierowanie się zgodnie z nimi.

Ponadto prosimy zwracać uwagę na maszyny budowlane w rejonie prowadzonych prac budowlanych.