Obszar Poniec

w dniach: 2022-10-12,

w godzinach: 09:00 – 15:00

Poniec: ul. Akacjowa – cała oprócz działki nr 1193/9; ul.

Ogrodowa nr 16; ul. Dębowa, Kasztanowa, Lipowa, Świerkowa, Wierzbowa – całe ulice.