W dniu 29 grudnia 2023 r. Burmistrz Ponieca Jacek Widyński podpisał umowę z firmą Hydro Partner Sp. z o.o., którą reprezentował Prezes Zarządu Marek Łuczak na  zadanie pn:  „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Drzewce oraz Infrastruktury – wodno ściekowej na terenie Gminy Poniec”. Inwestycja ta otrzymała dofinansowanie w wysokości 2.940.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Wartość umowy to 3.435.000,00 zł. Termin wykonania prac to 13 miesięcy od daty podpisania umowy.

W ramach zadania zostaną wykonane:

  • budowa nowego zbiornika wody o pojemności 300,0 m3
  • montaż kolejnej sprężarki na SUW – bezolejowej śrubowej, z systemem filtracji powietrza, dostosowanej do standardów higienicznych, podnoszącej bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę, dzięki rezerwowaniu dotychczas eksploatowanego urządzenia
  • poprawa bezpieczeństwa mikrobiologicznego wody poprzez montaż lampy UV w obiekcie,
  • wymiana zestawu pompowego, zastosowanie pomp o lepszych parametrach energetycznych, zastosowanie efektywnych pomp do płukania filtrów
  • modernizacja układu odprowadzenia popłuczyn (przebudowa/rozbudowa) odstojnika wód popłucznych wraz z rurociągiem odprowadzającym popłuczyny do odbiornika
  • poprawa warunków zasilania na sieci w najbardziej oddalonych punktach – wykonanie przepompowni strefowych wody, podnoszących lokalnie ciśnienie w zależności od potrzeb
  • modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej na terenie Gminy Poniec.