Doskonale pamiętamy ostatnią powódź z 2011 roku. Dolina Rowu Polskiego tereny Rokosowa gmina Poniec.

Dzięki wieloletnim staraniom samorządu gminy Poniec oraz Zarządu Zlewni w Lesznie już wkrótce w tym miejscu ma powstać zbiornik retencyjny.  Głównym założeniem budowy zbiornika jest stworzenie warunków dla umożliwienia wyrównania przepływów w korycie rzeki Rów Polski, która przebiega przez teren gminy Poniec oraz okolicznych gmin, a także zapewnienie rezerwy dla nawodnień użytków rolnych. Zbiornik poprawi także warunki małej retencji, która służyć będzie ochronie przed powodzią oraz coraz częściej występującymi na naszych terenach suszami.

Zdjęcia – grudzień 2023 r.

Zdjęcia powodzi z 2011 roku.