Burmistrz Ponieca informuje, że w dniu 27 czerwca 2024 r. Zarząd Powiatu Gostyńskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego zasady usuwania azbestu w 2024 r.

Wnioski o wykonanie ww. usługi należy składać w okresie od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 30 sierpnia 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Poniecu.

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia do wyczerpania przeznaczonych na ten cel środków finansowych. Pomoc finansowa wynosi 100% kosztów wykonania prac związanych z usunięciem odpadów w postaci zdemontowanych wyrobów zawierających azbest (zabezpieczenie, zważenie, załadunek, transport, przekazanie do unieszkodliwienia).

Nabór wniosków nie obejmuje gospodarstw rolnych należących do beneficjentów Działania A1.4.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (tj. rolników, którzy zawarli umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wymianę pokryć dachowych wykonanych z płyt azbestowych).

Realizacja wniosków przez firmę wyłonioną w drodze przetargu, rozpocznie się po podpisaniu umowy z wykonawcą prac.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadania można uzyskać Urzędzie Miejskim w Poniecu.

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz wniosku

Wzór oświadczenia o pomocy de minimis

Zgoda włascicielawspółwłaściciela na realizację zadania

Uchwała