• Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (tzw. Tarcza Solidarnościowa), gwarantuje gospodarstwom domowym stałą cenę prądu na obecnym (czyli tegorocznym) poziomie do 2 tys. kWh zużycia rocznego.

Większy roczny limit zużycia energii elektrycznej przysługuje gospodarstwom, w którym są osoby z niepełnosprawnością (posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności) i wynosi on 2,6 kWh.

W przypadku rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników, limit ten został określony na poziomie 3 tys. kWh.

  • Warunkiem skorzystania z zamrożenia cen prądu w ramach tzw. Tarczy Solidarnościowej w podwyższonym limicie 3 MWh (3000 kWh) przez rodziny wielodzietne i rolników jest złożenie do przedsiębiorstwa energetycznego stosownego oświadczenia, a w przypadku rodzin wielodzietnych także posiadanie aktualnej Karty Dużej Rodziny.
  • Maksymalna cena prądu: Odbiorcy uprawnieni do zamrożenia cen energii w 2023 r. z limitem 2 MWh (2000 kWh) nie muszą składać żadnych dokumentów ani oświadczeń! Przedsiębiorstwo energetyczne automatycznie zastosuje obniżenie rachunku za prąd w przyszłym roku do ustalonego ustawą limitu zużycia.
  • Kiedy złożyć oświadczenie o zamrożeniu cen prądu?

Oświadczenie uprawniające do skorzystania z podwyższonego limitu zużycia prądu upoważnieni muszą złożyć NIEZWŁOCZNIE, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 roku. Po tym terminie przepadnie możliwość skorzystania z wyższej ulgi na prąd w 2023 roku.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronach operatorów.