Dodatek elektryczny, czyli jednorazowe świadczenie dla gospodarstw domowych, których GŁÓWNYM ŹRÓDŁEM OGRZEWANIA jest energia elektryczna.

Przysługuje on więc tym, którzy w deklaracji CEEB wpisali pompę ciepła, ogrzewanie elektryczne, bojler elektryczny jako główne źródło ogrzewania.

Wynosi on 1000 złotych lub 1500 złotych, jeśli przekroczymy wartość zużycia prądu w 2021 r. na poziomie 5 MWh. Do wniosku dołącza się rozliczenie
z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej
w 2021 r. przekraczające 5 MWh

Dodatek elektryczny NIE przysługuje osobom, które korzystają z FOTOWOLTAIKI.

Dodatek elektryczny nie przysługuje również gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego lub dodatku
do innych źródeł ciepła, jak pellet, gaz LPG, drewno czy olej opałowy.

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenia źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Nabór wniosków trwa od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. Wnioski można złożyć bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu.