Stowarzyszenie DZIECKO ogłasza Konkurs Grantowy:

PGS – Program Grantów Społecznych

Termin składania wniosków upływa 25 maja 2023 r. o godz. 15.00

Pula grantów to 65 000 zł!

Wysokości dotacji – maksymalnie do 5.000 zł.

Celem konkursu jest wsparcie projektów, integrujących lokalną społeczność. Program prowadzony jest z myślą o tych, którzy podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. PGS realizować mogą Koła Gospodyń Wiejskich, Rady Sołeckie, grupy sąsiedzkie, grupy hobbystyczne na terenach wiejskich, a także Rady Osiedli i młodzież na terenach miejskich, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa.

Konkurs dofinansowano ze środków Powiatu Gostyńskiego. Wsparcia finansowego udzielił też Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu.

Indywidualne spotkania informacyjno – szkoleniowe dla zainteresowanych grup odbędą się za pośrednictwem platformy zoom po wcześniejszym zgłoszeniu na adres: ewa.misiaczyk@vp.pl

Link do konkursu:  https://powiatgostynski.engo.org.pl/konkursy/111