W Urzędzie Miejskim w Poniecu działa punkt informacyjno-konsultacyjny w ramach programu „Czyste Powietrze” we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Program przewiduje dofinansowania na:

  • źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż (wymagana wymiana ze starego źródła ogrzewania)
  • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
  • mikroinstalację fotowoltaiczną,
  • ocieplenie przegród budowlanych,
  • stolarkę drzwiową i okienną,
  • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Poniecu w poniedziałki od godz. 8.00 do 16.00 oraz od wtorku do piątku od godz. 07.00 do 15.00.

Osoby do kontaktu:

Łukasz Białek – tel. 65 573 14 33

Paweł Maćkowiak – tel. 65 573 14 33