Burmistrz Ponieca ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miejskim w Poniecu

„Stanowisko do spraw Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Lokalowej”

Ogłoszenie o naborze