Uroczystego aktu dekoracji medalami  nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim z terenu Gminy Poniec,   w dowód społecznego uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny dokonał Burmistrz Ponieca Jacek Widyński. W gminnych obchodach świętowały również pary obchodzące jubileusz 55,  65 i 70- lecia pożycia małżeńskiego.

„Musicie być silni miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystko przetrzyma, tą miłością, która nigdy nie zawiedzie” tymi słowami podczas mszy świętej odprawianej przez Proboszczów Ponieckiej Parafii ks. Bartosza Strugarka i Parafii w Żytowiecku ks. Roberta Ławniczaka  rozpoczęły się gminne uroczystości jubileuszowe.

W Gminie Poniec w dniu 15 września 2023 r., 33 pary obchodziły swój jubileusz z czego  wspólnie świętowało, aż 25 par. Otwarcia uroczystości jubileuszowej w Restauracji „Kryształowa” w  Poniecu, powitania Jubilatów oraz władz samorządowych dokonał Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Krystian Juśkiewicz.

„Drodzy małżonkowie  –  te wspaniałe jubileusze są dowodem na to, że dochowaliście wbrew wszelkim przeciwnościom przysięgi małżeńskiej, zdaliście najtrudniejszy egzamin, jaki stawia przed nami życie – egzamin z miłości i odpowiedzialności.  Uczucie, które Was połączyło przed laty nie zostało Wam dane, lecz zadane, bo tylko odpowiednio pielęgnowana miłość trwale spaja małżeństwo i umacnia rodzinę.  Te wspólne 50, 55, 65 i 70  lat to wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń wstępujących  w związki małżeńskie” – to między innymi słowa skierowane przez Burmistrza Ponieca Jacka Widyńskiego do czcigodnych Jubilatów.

W imieniu Burmistrza Ponieca Jacka Widyńskiego oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Poniecu, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Krystian Juśkiewicz na uroczystościach odczytał list skierowany  do Szanownych  Jubilatów.

Wspólnie spędzony czas spotkania umiliła swoim występem Maja Wrotyńska uczennica Szkoły Podstawowej w Poniecu, duet instrumentalny skrzypce i pianino  w wykonaniu Urszuli i Katarzyny Schultz a także Chór parafialny „Cecylia”. Jubilatom najserdeczniejsze życzenia złożyli także, Przewodniczący Rady Miejskiej w Poniecu Jerzy Kusz, Zastępca Burmistrza Ponieca Eugeniusz Nowak, Sekretarz  Gminy Marcin Pazdaj, Skarbnik Gminy Agnieszka Minicka,  Dyrektor Gminnego Centrum Kultury  Maciej Malczyk oraz Prezes Ośrodka Sportu i Rekreacji w Poniecu – Łukasz Idowiak.

Podkreślić również należy, że w Gminie Poniec oprócz Złotych, Szmaragdowych, Diamentowych i Żelaznych Godów obchodzono  jubileusz 70- lecia pożycia małżeńskiego  czyli Kamienne Gody.  Uroczysty Jubileusz obchodziły dwie pary małżeńskie z terenu gminy  Państwo Waleria i Stanisław Borowcowie oraz  Pelagia i Franciszek Paszkowiakowie, z których Państwo Borowcowie uczestniczyli w gminnych obchodach.