Szkoła Podstawowa w Poniecu przystąpiła do projektu – LESZCZYŃSKIEJ AKADEMII BEZPIECZEŃSTWA –

BUDOWA CENTRÓW EDUKACJI BEZPIECZEŃSTWA.

Projekt ma za zadanie upowszechnić wśród dzieci i młodzieży, wiedzę dotyczącą właściwych zachowań w trakcie zdarzeń nadzwyczajnych. W ramach zajęć prowadzona będzie nauka wzywania służb ratowniczych, udzielenia informacji dyspozytorom a także udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanym. Celem projektu będzie również kształtowanie właściwych postaw wynikających ze sposobu prowadzenia akcji ratowniczej oraz nauka obsługi urządzeń AED.

W trakcie realizacji Projektu uczniowie zapoznają się również z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Celem edukacyjnym Projektu jest wykształcenie u uczestników umiejętności współpracy z funkcjonariuszami policji, straży pożarnej oraz z ratownikami służb ratowniczych w trakcie prowadzenia akcji ratunkowej a także zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy. Celem programu będzie również wykształcenie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych oraz nawyku bezpiecznego i odpowiedzialnego zachowania się w ruchu drogowym.

Nadrzędnym celem Projektu jest uwrażliwienie dziecka na krzywdę drugiego człowieka oraz zaszczepienie idei niesienia bezinteresownej pomocy.

W ramach Projektu Szkoła Podstawowa w Poniecu otrzymała pakiet startowy od Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Lesznie – zestaw edukacyjny składający się z defibrylatora szkoleniowego AED Trainer XFT- 120C+, fantoma do nauki udzielania pierwszej pomocy oraz 32-elementowego zestawu znaków drogowych. Pomoce zostały przekazane szkole w formie darowizny bezzwrotnej.