W związku z panującą sytuacją epidemii koronawirusa informujemy, iż druga rata podatku nie będzie zbierana przez poszczególnych sołtysów w naszych miejscowościach.

Płatności wobec gminy prosimy regulować za pomocą bankowości elektronicznej na poniższy numer konta bankowego:

BS PONIEC

82 8682 0004 0030 0461 2000 0010

lub w kasie Urzędu Miejskiego w Poniecu.

Termin płatności drugiej raty podatku mija 15 maja 2021 r.