Szanowni Państwo,

W związku z otrzymywanymi informacjami o pojawianiu się nieuczciwych firm oferujących usługi w ramach Programu Czyste Powietrze, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przygotował komunikat dla potencjalnych beneficjentów, który przesyłamy w załączeniu.

Komunikat został już zamieszczony na stronie internetowej WFOŚIGW

Link do komunikatu : https://www.wfosgw.poznan.pl/aktualnosci-z-funduszu/wazny-komunikat-w-sprawie-nieuczciwych-ofert-kierowanych-do-wnioskodawcow-programu-czyste-powietrze/