Posterunek Policji w Poniecu w okresie od 01.01.2022 roku do 30.06.2022 roku realizuje plany działania priorytetowego mające na celu poprawę stanu bezpieczeństwa na terenie dzielnic nr 19, 20 i 21.

Plan dzielnicy nr 19 obejmuje teren w rejonie sklepu Tequia Shot przy ul. Rynek w Poniecu gdzie osoby tam przebywające spożywają alkohol w miejscu do tego nie przeznaczonym.

Plan dzielnicy nr 20 obejmuje teren  kompleksu rekreacyjno-sportowego w Grodzisku gdzie osoby tam przebywające spożywają alkohol w miejscu do tego nie przeznaczonym.

Plan dzielnicy nr 21 obejmuje rejon placu zabaw w Drzewcach gdzie dochodzi do grupowania się osób i uszkodzeń mienia.

Tego rodzaju zachowania wpływają negatywnie na ocenę społeczeństwa. Z uwagi na powyższe w przypadku ujawnienia, bądź uzyskania informacji o jakichkolwiek nieprawidłowościach proszę o kontakt telefoniczny bądź mailowy z dzielnicowym odpowiedzialnym za dany rejon służbowy.

Z góry dziękuję za okazaną pomoc.