Urząd Miejski w Poniecu przedstawia harmonogram odbioru odpadów związany z programem „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Odpady należy dostarczyć na Plac Komunalny w Śmiłowie (między posesją nr 14-15).

12.10.2023 r. – Czwartek
Lp. Miejscowość Godziny odbioru
1. Żytowiecko 8:00 – 9:25
2. Miechcin 9:25 – 9:30
3. Teodozewo 9:30 – 10:30
4. Bączylas 10:30 – 10:50
5. Poniec 10:50 – 11:50
6. Śmiłowo 11:50– 12:10
7. Szurkowo 12:10– 13:40
8. Janiszewo 13:40– 14:00
9. Grodzisko 14:00– 14:10
10. Waszkowo 14:10– 14:20
13.10.2023 r. – Piątek
Lp. Miejscowość Godziny odbioru
1. Drzewce 8:00 – 9:00
2. Rokosowo 9:00 – 9:35
3. Czarkowo 9:35 – 10:10
4. Franciszkowo 10:10 – 10:30
5. Bogdanki 10:30 – 11:30
6. Zawada 11:30 – 11:50
7. Sarbinowo 11:50– 12:30
8. Dzięczyna 12:30– 13:00
9. Łęka Wielka 13:00– 13:20
10. Łęka Mała 13:20– 13:50

Prosimy, aby każdy rolnik miał ze sobą przygotowany dowód osobisty, oraz proszę zwrócić uwagę na punktualność dowozu odpadów, gdyż to jest gwarantem sprawnie przeprowadzonej zbiórki.

Firma odpierająca odpady:

Jopek Recykling Dawid Jopek

Fabianów ul. Przemysłowa 12

63-330 Dobrzyca