Gmina Poniec otrzymała 3.180.000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na budowę sieci sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowej na osiedlu Berlinek III w Poniecu.

W dniu 15 listopada Burmistrz Ponieca Jacek Widyński odebrał z rąk minister Marleny Maląg oraz ministra Jana Dziedziczaka promesę na realizację inwestycji. Wartość dofinansowania stanowi 95% kosztów całego zadania.