Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, iż od 2021 roku, w zakresie świadczenia wychowawczego (500+) będzie funkcjonować docelowy, roczny okres świadczeniowy trwający
od 1 czerwca do 31 maja następnego roku
.W celu uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający
się 1 czerwca 2021 r. wnioski będzie można składać już od:

  • 1 lutego 2021 r. wyłącznie drogą elektroniczną,
  • 1 kwietnia 2021 r. drogą tradycyjną (papierową), bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej
    lub za pośrednictwem np. Poczty Polskiej (listownie).

Drogę elektroniczną składania wniosku o świadczenie wychowawcze (500+), należy rozumieć
jako
składanie wniosku za pośrednictwem:

  • kanału bankowości elektronicznej,
  • portalu Emp@tia,
  • portalu PUE ZUS.

Ważne!
Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie
w miesiącu czerwcu 2021 r., tj. w pierwszym miesiącu nowego okresu, wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2021 r.

więcej informacji na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu