Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu przypomina o obowiązku zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii miejsc, w którym jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych ( podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków).

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000722

Zgłoszenia można dokonać na załączonym wzorze: ,,zgłoszenie faktu posiadania ptaków’’

Równocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu przypomina o obowiązkach, nakazach i zakazach, wynikających z rozporządzenia: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2017 poz. 722), obowiązującego w całym kraju, wszystkich posiadaczy ptaków, przez cały rok, niezależnie od wysokości ryzyka wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Oświadczenie obowiązki HPAI dla producentów

Zgłoszenie faktu posiadania ptaków