ENEA Operator sp. z o.o. – planowane wyłączenia (Rejon Leszno)

Obszar Poniec

w dniach: 2023-05-29,

w godzinach: 07:30 – 14:30 gm. Poniec: Żytowiecko nr 21, 22A, 23 do 45, 47 do 50, działki nr 111/1, 243/1, 259/2, 263/4, NYC.