ENEA Operator sp. z o.o., www.wylaczenia-eneaoperator.pl

PLANOWANE WYŁĄCZENIA – Rejon Leszno

Obszar Poniec

w dniach: 2023-05-23,

w godzinach: 07:30 – 14:30 gm. Poniec: Żytowiecko nr 21, 22A, 23 do 45, 47 do 50, działki nr 111/1, 243/1, 259/2, 263/4, NYC.