Oświadczenie

W dniu 5 grudnia 2021 r. w godzinach porannych otrzymałem informację, że jakość wody z wodociągu Drzewce uległa pogorszeniu pod względem bakteriologicznym i odbiega od wymagań obowiązującego prawa. Informacja ta nie została mi przekazana przez Kierownika Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, który był do tego zobligowany, dlatego poleciłem niezwłoczne poinformowanie o tym mieszkańców gminy Poniec

Komunikat został umieszczony na stronie internetowej gminy, dodatkowo poprosiłem sołtysów o jego rozpowszechnienie wśród mieszkańców poszczególnych wiosek. Zleciłem także wdrożenie odpowiednich procedur w jednostkach oświatowych gminy.

Następnego dnia  – 6 grudnia 2021 r. w godzinach porannych poleciłem pracownikom Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu podjęcie natychmiastowych czynności mających na celu poprawę jakości wody.

Na chwilę obecną trwa dezynfekcja polegająca na płukaniu oraz chlorowaniu sieci wodociągowej. Prowadzone są także badania, które wskazują na poprawę jakości wody. W momencie uzyskania parametrów spełniających wymagania obowiązującego rozporządzenia, odbiorcy zostaną o tym niezwłocznie poinformowani. Do tego czasu woda nadaje się do picia tylko po przegotowaniu.

Chciałbym przeprosić za zaistniałą sytuację i podkreślić, że gmina dokłada wszelkich starań w celu jak najszybszej poprawy jakości wody. Wszcząłem także postępowanie wobec Kierownika Zakładu w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

Burmistrz Ponieca

Jacek Widyński