Stosownie do postanowień art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ulicy Rynek 24 (parter) oraz na stronie internetowej www.poniec.pl został podany do publicznej wiadomości w dniu 10 grudnia 2021 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

 1. nieruchomość gruntowa oznaczona geodezyjnie jako działka  nr 640/31  o powierzchni 0.0910 ha położona w miejscowości Poniec zapisana w księdze wieczystej  KW nr PO1Y/00030409/6 – cena nieruchomości 59.200,00 zł + podatek VAT 23%,
 2. nieruchomość gruntowa oznaczona geodezyjnie jako działka  nr 640/32  o powierzchni 0.0868 ha położona w miejscowości Poniec zapisana w księdze wieczystej  KW nr PO1Y/00030409/6 – cena nieruchomości 56.500,00 zł + podatek VAT 23%,
 3. nieruchomość gruntowa oznaczona geodezyjnie jako działka  nr 640/33 o powierzchni 0.0897 ha położona w miejscowości Poniec zapisana w księdze wieczystej  KW nr PO1Y/00030409/6 – cena nieruchomości 58.600,00 zł + podatek VAT 23%,
 4. nieruchomość gruntowa oznaczona geodezyjnie jako działka  nr 640/34 o powierzchni 0.0868 ha położona w miejscowości Poniec zapisana w księdze wieczystej  KW nr PO1Y/00030409/6 – cena nieruchomości 56.800,00 zł + podatek VAT 23%,
 5. nieruchomość gruntowa oznaczona geodezyjnie jako działka  nr 640/35 o powierzchni 0.0843 ha położona w miejscowości Poniec zapisana w księdze wieczystej  KW nr PO1Y/00030409/6 – cena nieruchomości 54.800,00 zł + podatek VAT 23%,
 6. nieruchomość gruntowa oznaczona geodezyjnie jako działka  nr 640/36  o powierzchni 0.0830 ha położona w miejscowości Poniec zapisana w księdze wieczystej  KW nr PO1Y/00030409/6 – cena nieruchomości 54.200,00 zł + podatek VAT 23%,
 7. nieruchomość gruntowa oznaczona geodezyjnie jako działka  nr 640/40 o powierzchni 0.1070 ha położona w miejscowości Poniec zapisana w księdze wieczystej  KW nr PO1Y/00030409/6 – cena nieruchomości 68.700,00 zł + podatek VAT 23%,
 8. nieruchomość gruntowa oznaczona geodezyjnie jako działka  nr 640/41 o powierzchni 0.1118 ha położona w miejscowości Poniec zapisana w księdze wieczystej  KW nr PO1Y/00030409/6 – cena nieruchomości 71.700,00 zł + podatek VAT 23%,
 9. nieruchomość gruntowa oznaczona geodezyjnie jako działka  nr 640/43  o powierzchni 0.1163 ha położona w miejscowości Poniec zapisana w księdze wieczystej  KW nr PO1Y/00030409/6 – cena nieruchomości 71.800,00 zł + podatek VAT 23%,
 10. nieruchomość gruntowa oznaczona geodezyjnie jako działka  nr 640/49 o powierzchni 0.1081 ha położona w miejscowości Poniec zapisana w księdze wieczystej  KW nr PO1Y/00030409/6 – cena nieruchomości 66.800,00 zł + podatek VAT 23%,
 11. nieruchomość gruntowa oznaczona geodezyjnie jako działka  nr 640/50 o powierzchni 0.1079 ha położona w miejscowości Poniec zapisana w księdze wieczystej  KW nr PO1Y/00030409/6 – cena nieruchomości 66.800,00 zł + podatek VAT 23%,

Burmistrz Ponieca

/-/ Jacek Widyński