Wniosek wraz z załącznikami możesz złożyć w Urzędzie Miejskim w Poniecu lub w siedzibie WFOŚiGW w Poznaniu.

Wniosek możesz również wysłać pocztą lub kurierem. Wtedy włóż wniosek wraz załącznikami do koperty z dopiskiem: Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” i wyślij do WFOŚiGW w Poznaniu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Poniecu w poniedziałki od godz. 8.00 do 16.00 oraz od wtorku do piątku od godz. 07.00 do 15.00.

Osoby do kontaktu:

Łukasz Białek – tel. 65 573 14 33

Paweł Maćkowiak – tel. 65 573 14 33