Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, iż na rachunek bankowy Gminy Poniec wpłynęła kwota ponad 2,7 mln złotych z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych, która stanowi ok. 42 % złożonego zapotrzebowania.

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Poniecu, która odbędzie się w dniu 27 września br. , środki te zostaną przyjęte do budżetu Gminy Poniec i począwszy od środy 28 września br. Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu rozpocznie wypłatę pierwszych świadczeń dla mieszkańców. Świadczenia wypłacane będą według dat złożenia wniosku do wyczerpania puli przekazanych środków.

Kolejne wypłaty świadczeń realizowane będą niezwłocznie po otrzymaniu następnej transzy środków finansowych od Wojewody Wielkopolskiego na realizację tego zadania.