Obszar Poniec

w dniach: 2021-03-18,

w godzinach: 18 mar 08:30 – 18 mar 11:30

Poniec: ul. Polna nr 1B do 7A, nr 9 do 17, działki nr 319/1,

481/1 przepompownia.