Uchwałą Rady Miejskiej w Poniecu nr XLII/356/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r. na terenie naszej gminy zostały zarządzone wybory sołtysów i rad sołeckich.

Harmonogram wyborów:

Wybory do Zarządu Osiedla miasta Poniec odbędą się w dniu 5 kwietnia 2023 roku w sali Gminnego Centrum Kultury w Poniecu o godz. 19-tej.
Na przewodniczącego zebrania wyborczego wyznaczony został radny Jerzy Kusz.