W związku z planowanym rozpoczęciem prac przy przebudowie ul. Bojanowskiej – odcinek od przejazdu kolejowego do ul. Janiszewskiej informujemy, że wykonawca robót firma STRABAG Sp. z o. o., wprowadza w dniu 8 SIERPNIA 2023 r. tymczasową organizację ruchu.

Wiąże się ona z zamknięciem dla ruchu przebudowanego odcinka ulicy i wyznaczeniem objazdu. Ruch pojazdów będzie kierowany ulicami Kusza, Krobska Szosa i Krobską, przez przejazd kolejowy na ul. Krobskiej Szosie.

Ruch pieszych będzie możliwy, jednak należy liczyć się z utrudnieniami.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na znaki drogowe i kierowanie się zgodnie z nimi.

Ponadto prosimy zwracać uwagę na maszyny budowlane w rejonie prowadzonych prac budowlanych.

Kierowców prosimy o zwracanie uwagi na znaki informujące o objazdach.