Od dnia 26 marca br. generalny wykonawca zadania pn: „Budowa wraz z przebudową dróg, chodników oraz parkingów na terenie Gminy Poniec” firma STRABAG Sp. z o.o. wprowadza tymczasową organizację ruchu oraz rozpoczyna roboty drogowe związane z Przebudową skrzyżowania dróg powiatowych ulic Rydzyńskiej i Ogrodowej w Poniecu. W ramach zadania wykonane zostanie: rozebranie istniejącej nawierzchni jezdni, chodników oraz zjazdów, rozebranie istniejących krawężników, ułożenie nowej nawierzchni jezdni, chodników, wykonanie nowej wyspy na której powstanie nowe doświetlone przejście dla pieszych. Przebudowane zostaną sieci kanalizacji deszczowej i elektrycznej. Prace obejmą także, zmianę projektu stałej organizacji ruchu, poprzez wyznaczenie lewoskrętu dla osób jadących od ronda w kierunku Waszkowa/stacji paliw oraz prawoskrętu dla osób jadących od Leszna w kierunku Waszkowa/stacji paliw.