W dniu 28 listopada br. Burmistrz Ponieca podpisał umowę z firmą STRABAG na remont drogi gminnej w miejscowości Rokosowo. W ramach remontu na odcinku o długości 807,47 m przewiduje się ułożenie geosiatki i wykonanie pakietu dwóch warstw bitumicznych na istniejącej nawierzchni. Przełożone zostaną istniejące nawierzchnie zjazdów oraz wykonana zostanie nakładka z masy bitumicznej w celu regulacji wysokościowej. Pobocza zostaną umocnione i wykonane z destruktu bitumicznego. Termin wykonania ustalono na 31 marca 2024 r. Wartość zadania wyniesie 724.671,77 zł brutto. Inwestycja ta jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 60% wartości zadania.