W dniu 16 grudnia rozpoczęły się prace dotyczące budowy doświetlanych przejść dla pieszych. Jako pierwsze wykonano oświetlenie przejść przy ulicach Dworcowej oraz Kusza. Takich przejść powstanie dziesięć. W roku 2020 zostanie doświetlone 6 przejść, natomiast pozostałe 4 zostaną wykonane na początku 2021 roku.

Budowa przejść ma na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa pieszych, poruszających się ulicami miasta. Inwestycję wykonuję firma ENEA Oświetlenie.

Przejścia zostaną wykonane przy ulicach: Dworcowa, Gostyńska, Kościuszki (2 przejścia), Krobska (2 przejścia) , Rydzyńska, Kusza (2 przejścia) oraz w Śmiłowie.