DEKLARACJĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ DO 30 CZERWCA 2022 ROKU!

Każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

Deklaracje można składać:

  • przez Internet – za pomocą profilu zaufanego czy e-dowodu
  • w formie papierowej – w Urzędzie Miejskim w Poniecu

Deklaracja-A – budynki i lokale mieszkalne

Deklaracja-B – budynki i lokale niemieszkalne

Ranking złożonych deklaracji

Przejdź do aplikacji w celu złożenia deklaracji przez internet

https://zone.gunb.gov.pl/