Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe działające na rzecz mieszkańców Gminy Poniec w 2022r.

W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

 1. Prowadzenie zajęć, szkoleń sportowych, ogólnorozwojowych oraz z zakresu piłki nożnej i piłki halowej. Wysokość środków 222 650,00 zł

Wygrała oferta:  PKS „Piast” Poniec – na kwotę 222 650,00 zł

 1. Prowadzenie zajęć, szkoleń sportowych, ogólnorozwojowych oraz z zakresu tenisa stołowego. Wysokość środków 15 000,00 zł.

Wygrała oferta:  PKS „Piast” Poniec – na kwotę 15 000,00 zł

 1. Prowadzenie zajęć, szkoleń sportowych, ogólnorozwojowych oraz z zakresu siatkówki.

Wysokość środków 49 050,00 zł

Wygrała oferta:  PKS „Piast” Poniec – na kwotę 49 050,00 zł

 1. Prowadzenie zajęć, szkoleń sportowych, ogólnorozwojowych oraz z zakresu fitness.

Wysokość środków 37 800,00 zł

Wygrała oferta:  PKS „Piast” Poniec – na kwotę 37 800,00 zł

 1. Prowadzenie zajęć, szkoleń sportowych, ogólnorozwojowych oraz z zakresu unihokeja.

Wysokość środków 12 000,00 zł

Wygrała oferta:   UKS „Jastrzębie z Żytowiecka” – na kwotę 12 000,00 zł

 1. Prowadzenie zajęć, szkoleń sportowych, ogólnorozwojowych oraz z zakresu
  Taekwon-do tradycyjnego oraz Kick-boxingu.

Wysokość środków 3 000,00 zł

Wygrała oferta:   Sportowy Klubu „TIGER WIELKOPOLSKA” – na kwotę 3 000,00 zł

 1. Prowadzenie zajęć, szkoleń sportowych, ogólnorozwojowych oraz z zakresu jazdy konnej.
  Wysokość środków 5000,00 zł

Wygrała oferta:  Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Sportów Konnych MUSTANG –  ROKOSOWO z siedzibą  w Rokosowie – na kwotę 5 000,00 zł

 1. Prowadzenie zajęć, szkoleń sportowych, ogólnorozwojowych oraz z zakresu jogi.

Wysokość środków 9 000,00 zł

Wygrała oferta: PKS „Piast” Poniec – na kwotę 9 000,00 zł

W zakresie upowszechniania kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego:

 1. Prowadzenie zadań dotyczących podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Wysokość środków: 9 000,00 zł

Wygrała oferta:   Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska – Hufiec Leszno – na kwotę 9 000,00 zł

 1. Prowadzenie zadań dotyczących kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Działania na rzecz upowszechniania kultury tanecznej.
  Wysokość środków: 2 000,00 zł

Wygrała oferta:   Stowarzyszeniem Grupa Taneczna „VENUS” – na kwotę 2 000,00 zł