W dniu 11 października br. odebrano prace związane z przebudową ulic Akacjowa, Lipowa, Kasztanowa, Świerkowa, Wierzbowa, Dębowa w Poniecu. Dzięki inwestycji osiedle Berlinek zyskało 638 m dróg utwardzonych masą asfaltową. W ramach zadania wybudowano również 985 m chodników, 216 m ścieżki pieszo-rowerowej oraz miejsca postojowe. Prace wykonało Przedsiębiorstwo Drogowe DROGBUD Gostyń Sp. z o.o. z Grabonogu. Wartość całej inwestycji wyniosła 1.443.777,88 zł.

Przedsięwzięcie to zostało wykonane przy wsparciu środków zewnętrznych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 721.888,94 zł.