Zakończyły się pracę związane z przebudową drogi powiatowej nr 4928P w miejscowości Rokosowo. Inwestycja polegała na utworzeniu nowych miejsc parkingowych oraz ułożeniu masy asfaltowej na długości około 200m. Całkowity koszt zadania wyniósł 105.037,09 zł.