Posterunek Policji w Poniecu w okresie od 01.01.2021 roku do 30.06.2021 roku realizuje plany działania priorytetowego mające na celu poprawę stanu bezpieczeństwa na terenie dzielnic nr 19, 20 i 21.

Plan dzielnicy nr 19 obejmuje teren w rejonie sklepu Delikatesy Centrum przy ul. Rynek w Poniecu, gdzie osoby tam przebywające spożywają alkohol w miejscu do tego nieprzeznaczonym.

Plan dzielnicy nr 20 obejmuje teren w rejonie sklepu w Żytowiecku, gdzie osoby tam przebywające spożywają alkohol w miejscu do tego nieprzeznaczonym.

Plan dzielnicy 21 obejmuje rejon terenów leśnych przy miejscowości Włostki gdzie dochodzi kradzieży drewna z lasu.

Tego rodzaju zachowania wpływają negatywnie na ocenę społeczeństwa. Z uwagi na powyższe w przypadku ujawnienia, bądź uzyskania informacji o jakichkolwiek nieprawidłowościach prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy z dzielnicowym odpowiedzialnym za dany rejon służbowy.