W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych gmina Poniec otrzymała 2.940.000 zł na realizację projektu dotyczącego modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Drzewcach oraz infrastruktury wodno-ściekowej.

Inwestycja będzie obejmowała kompleksową modernizację stacji, między innymi: budowę nowego zbiornika retencyjnego o pojemności 300,0 m3, poprawę bezpieczeństwa mikrobiologicznego wody poprzez montaż lamp UV w obiekcie, modernizację układu odprowadzenia popłuczyn oraz wymianę zestawu pompowego wraz zastosowaniem pomp o lepszych parametrach energetycznych.

Wykonane zostaną także przepompownie strefowe wody, podnoszące lokalnie ciśnienie w zależności od potrzeb w miejscach najdalej oddalonych od stacji. Dzięki zastosowaniu tych urządzeń wyrównane zostanie ciśnienie wody na terenie całej gminy.