Czwartą stulatka w Gminie Poniec za czasów trwania samorządu jest Pani Marianna Spychaj z Czarkowa. Jubilatka urodziła się 22 stycznia 1924 r. w Czarkowie.

Z okazji urodzin Panią Mariannę Spychaj odwiedził Burmistrz Ponieca Jacek Widyński, Przewodniczący Rady Miejskiej w Poniecu Jerzy Kusz, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Poniecu Krystian Juśkiewicz oraz Zdzisław Zdega Radny Rady Miejskiej  w Poniecu.

            „Niewielu mieszkańców ma szczęście doczekać tak zacnych urodzin. Dzisiejsza rocznica jest szczególnym świętem w Państwa rodzinie, ale również w naszej – wspólnocie mieszkańców Gminy Poniec. To wielki zaszczyt, że możemy wyrazić swoją radość i wzruszenie z okazji tak wspaniałego jubileuszu. Wyjątkowe 100 urodziny to doniosły moment  i niecodzienna chwila. Jubileusz ten jest też swoistą  nagrodą za własną dbałość o zdrowie, hart ducha i siłę  charakteru. Z okazji tak zacnego jubileuszu życzymy dużo zdrowia i siły do pokonywania wszelkich trudów życia, Błogosławieństwa Bożego na kolejne lata. Niech każdy dzień Pani życia upływa w rodzinnym cieple i miłości, niech napawa Panią radością i poczuciem dumy z przeżytych dni” – to miedzy innymi słowa Burmistrza Ponieca Jacka Widyńskiego skierowane do Szanownej Jubilatki.

Jubilatka całe swoje życie mieszkała w Czarkowie, tu żyła i wychowywała się wraz ze starszym bratem. Uczyła się w miejscowej szkole podstawowej a później pracowała dorywczo w majątku. Tam też pracowali jej bliscy. Pani Marianna swego przyszłego męża poznała w trakcie wojny. Rodzina Pana Franciszka Spychaja została przesiedlona do Czarkowa z niedalekiego Rokosowa. Po dwóch latach, 10 lipca 1945 roku, para postanowiła się pobrać. Młode małżeństwo zamieszkało w domu rodzinnym Pani Marianny. W tym samym czasie rozpoczęli budowę własnego gospodarstwa. Już w nim urodziło się czworo dzieci Państwa Spychajów: Janina, Józef, Danuta i Barbara. Pani Marianna prowadziła domostwo, a jej mąż pracował w Spółdzielni Rolniczej w Czarkowie, której był przewodniczącym. Nasza droga jubilatka dochowała się jedenaściorga wnucząt, osiemnaściorga prawnucząt oraz trojga praprawnucząt.

Pani Marianna, pomimo swojego zacnego wieku cieszy się dobrą formą i doskonałą pamięcią. Recepty na długowieczność nie podaje,  ale w domu w którym mieszka daje się odczuć przyjazną atmosferę, miłość, wzajemny szacunek i bardzo dobrą opiekę. To stąd bierze się radość życia Pani Marianny oraz życzliwość dla ludzi.

Serdecznie gratulujemy tak pięknego jubileuszu. Pani Mariannie na kolejne lata życzymy zdrowia wszelkiej pomyślności, wsparcia i serdeczności najbliższej rodziny.